Praca z osobami w procesach uzależnieniowych z perspektywy Gestalt

"Dużo mniej potrzebuje nauczyć się psychoterapeuta humanistyczny, by pracować z osobą uzależnioną, niż terapeuta uzależnień, by zająć się Człowiekiem".

Obserwując klientów, którzy trafiają do gabinetu, śmiało mogę powiedzieć, że wielu z nich, jest w  jakimś momencie procesu uzależniania się / zależności od.... czy to substancji, zachowań czy relacji. Nie wszyscy terapeuci czują się przygotowani do pracy w tym obszarze i w różny sposób radzą sobie z trudnościami doświadczanymi z klientem "uzależnionym" i jego mechanizmami (m.in. zaprzeczeniem, iluzją, regulowaniem emocji).
Celem warsztatu jest poznanie i zrozumienie procesów uzależniania się z perspektywy Gestalt oraz zyskanie praktycznych narzędzi do pracy.

Zawartość merytoryczna:
- informacje ogólne na temat uzależnień,
- poznamy mechanizmy uzależnienia i zjawiska towarzyszące,
- poznamy perspektywę Gestalt i odkryjemy/ poznamy pojęcia na nowo (cykl samoregulacji, Figura i tło, Relacja),
- prześledzimy proces psychoterapii wraz z diagnozą, kontraktem i poszczególnymi fazami zdrowienia

Warsztat jest połączeniem wykładu, rozmowy, doświadczenia własnego. Adresowany jest do: psychoterapeutów humanistycznych, otwartych na perspektywę Gestalt i doświadczanie własne, psychoterapeutów w trakcie szkolenia.

Prowadząca: Marta Wołowska Ciaś – certyfikowana psychoterapeutka Gestalt, edukatorka w Szkole Gestalt w Warszawie, dziennikarka. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i warsztaty.
Czas: 2-4 października 2020 (piątek od 15.00 – niedziela do 18.00, czyli 25h zaliczane do wymogów szkół, certyfikatu lub recertyfikacji)
Miejsce: Warszawa, ul. Borowego 15/38 (jest możliwość noclegu na miejscu)
Cena: 750zł
Organizator: Dom Psychoterapii Gestalt
Zapisy:
biuro@wolowska.pl

 

Script logo