Renata Janik - trener komunikacji opartej na empatii

Jestem dyplomowanym trenerem komunikacji po 3-letniej Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii prowadzonej przez Dojrzewalnię Róż (Szkoła – partner Polskiego Towarzystawa Psychologicznego), w której podstawą teoretyczną jest model komunikacji Marshalla B. Rosenberga "Porozumienie bez przemocy", zwany też "językiem serca".

Z wykształcenia – socjolog. Ukończonyłam akademicki kurs pedagogiczny i mam doświadczenie w pracy z dziećmi. Tematyka dzieci jest mi bliska, jestem członkiem Zespołu ds. Aktywnej Polityki wobec Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży działającym przy Rzeczniku Praw Dziecka. Zawodowo obecnie zajmuję się aktywizacją społeczną i zawodową młodzieży.Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz zarządzania projektami, a także liczne szkolenia i kursy doskonalące umiejętności pracy trenerskiej i doradczej m.in. zdobyłam kompetencje moderatora sesji Laboratorium Innowacji dotyczące stymulowania grupy do poszukiwania twórczych rozwiązań.

Praca z ludźmi to moja droga życiowa. Koncentruję się w niej na dwóch wątkach:
Komunikacja interpersonalna, która, według mnie, jest kluczowa dla jakości naszego życia, budowania relacji z bliskimi, kariery zawodowej, itp. Podczas spotkań odkrywamy nowe oblicze EMPATII jako przestrzeni do żywego kontaktu najpierw z samym sobą, a potem – z otoczeniem.
Droga Życiowa, którą każdy ma zapisaną w swoich marzeniach i pasjach, choć często z różnych przyczyn rezygnuje z podążania nią. Warto uświadomić sobie swój indywidualny potencjał, by realizwać siebie w pełni, sprzyjając głosowi serca, osobistym celom i zamierzeniom.

Zapraszam serdecznie na sesje indywiduwalne oraz warsztaty grupowe.

Kontakt: 502 440 412, renatamjanik@wp.pl

Script logo