Zespół

Nasze propozycje to:
- konsultacja psychologiczna
- psychoterapia długo i krótkoterminowa (Gestalt, w ujęciu systemowym, integracyjnym)
- terapia par i rodzin (także w parze)
- konsultacje z seksuologiem
- warsztaty rozwoju osobistego i pracy z ciałem (Więcej w zakładce Warsztaty)

Poniżej przedstawiamy osoby związane z Domem Psychoterapii Gestalt.

 • Marta Wołowska Ciaś - certyfikowana psychoterapeutka Gestalt

  W swojej pracy kieruję się holistycznym podejściem do człowieka. Wierzę, że równowaga pomiędzy ciałem, duchem i umysłem pozwala nam, na w pełni świadome i szczęśliwe życie. Ufam w mądrość ciała oraz w to, że w naszym ciele zapisana jest nasza historia, że ciało zna odpowiedź, ciało pamięta i wie pierwsze. Moją zawodową i prywatną pasją jest Bioenergetyka A. Lowena.

  Jestem założycielką Domu Psychoterapii Gestalt. Ukończyłam szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz magisterskie studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz podyplomowe studia Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim.

  Prowadzę konsultacje indywidualne i psychoterapię osób dorosłych oraz grupę wsparcia i warsztaty rozwoju osobistego. Współpracuję m.in. z czasopismem Charaktery oraz  zwierciadlo.pl 

  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT). Pracuję pod stałą superwizją.
  Tworzę swój własny rodzinny dom wraz z mężem i dwiema córkami.

  Kontakt: 501 667 517, marta@wolowska.pl , www.wolowska.pl

   

 • Maria Jakuszko - Stasiowska - psycholog, coach, psychoterapeutka

  Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium Coachingu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Jestem w trakcie pięcioletniego Kursu Psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, przygotowującego do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, par i grupowej w zakresie podejścia systemowo- ericksonowskiego poszerzonego o podejście psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne. Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy bliska mi jest integracja podejść psychoterapeutycznych.

  Swoje doświadczenie zawodowe (psychologiczne i terapeutyczne) zdobywałam, stażując i pracując przez kilka lat pod superwizją w następujących placówkach: Akademicki Ośrodek Psychoterapii UW, SWZPZPOZ w Warszawie (Szpital Nowowiejski), Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum CBT w Warszawie, Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka w Łukowie. Od 2010 roku prowadzę własną działalność psychologiczną, terapeutyczną i coachingową.

  Oferuję konsultacje psychologiczne, szeroko rozumianą pomoc psychologiczną (poradnictwo, wsparcie, interwencje kryzysowe, psychoedukację), psychoterapię, coaching oraz warsztaty rozwoju osobistego.

  Mam 37lat, jestem mężatką i mamą. Moją życiową pasją jest praca z ludźmi oraz aktorstwo. Oba te obszary, łączy duża ciekawość drugiego człowieka i jego niepowtarzalnego wewnętrznego świata. Realizując swe pasje zostałam dyplomowanym psychologiem, coachem i aktorką. Po wielu latach nauki i pracy nad sobą zdałam również państwowy egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu w ZASP. Jestem dobrym przykładem na to, że, mimo wielu trudności, można i warto spełniać swoje marzenia.

  Kontakt: 693 617 113, gabinetmariajakuszko@gmail.com, www.mariajakuszko.pl

 • Ewa Brożyna - psychoterapeutka Gestalt

  Z wykształcenia jestem psychologiem oraz psychoterapeutką (w trakcie szkolenia w Instytucie
  Integralnej Psychoterapii Gestalt, które trwa 4 lata i jest akredytowane przez EAGT).
  Doświadczenie zdobywałam w Fundacji MaMa, gdzie pracowałam z kobietami, mamami; w
  Stowarzyszeniu Aslan, gdzie pracowałam z młodzieżą oraz w Kryzysowym Telefonie Zaufania
  gdzie prowadziłam rozmowy telefoniczne z osobami w kryzysie emocjonalnym, potrzebującymi
  wsparcia. Staż kliniczny odbyłam w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego.
  Obecnie pracuję jako psycholog w Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", gdzie
  wspieram zarówno dzieci i młodzież, jak i rodziców w ich trudnościach i wątpliwościach.

  Proces terapeutyczny rozumiem jako budowanie między klientem a terapeutą relacji opartej na
  zaufaniu. Dzięki sile tej relacji klient będzie mógł poznawać lepiej samego siebie oraz nabywać
  umiejętności radzenia sobie w sposób dojrzały z trudnymi sytuacjami z życia codziennego, które
  do tej pory były dla niego trudne do przeżycia. Terapia, według mnie, ma pomóc uwolnić potencjał
  jaki każdy z nas ma w sobie, by wieść wystarczająco szczęśliwe życie.

  Kontakt: 604 56 16 16, ewa.brozyna@gmail.com

 • ​Paula Góralska - psycholog, psychoterapeutka

  Jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracuję w podejściu integracyjnym. Moim
  zadaniem jest towarzyszenie Ci i doświadczanie z Tobą. To co dla mnie ważne to
  szanowanie Twoich granic i otwartość pozbawiona oceny.
  Doświadczenia praktyczne zdobywałam na Oddziale Uzależnień Terapii
  Krótkoterminowej w Toruniu oraz współpracując z Ośrodkiem „Monar” w Łodzi.
  Tworzyłam i prowadziłam szkolenia z zakresu profilaktyki dla uczniów szkół
  (podstawowych i gimnazjalnych) oraz nauczycieli i rodziców. Zajmowałam się
  prowadzeniem zajęć rozwojowych i edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych
  Aktualnie kieruję placówką wsparcia dziennego – Świetlicą Środowiskową. Piszę
  artykuły dla „Mały Indywidualista”, prowadzę terapię indywidualną dorosłych oraz
  rozmowy psychologiczne (poradnictwo psychologiczne, wsparcie psychologiczne),
  konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów doświadczających trudności w
  relacjach z dziećmi. Od kilku lat współprowadzę Trening Umiejętności Społecznych.
  Psychologię ukończyłam w 2012 roku na Uniwersytecie Łódzkim. W 2011 roku ukończyłam I stopień terapii
  skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jestem w trakcie czteroletniej szkoły
  psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole
  Psychoterapii w Ośrodku INTRA.
  Kontakt: 502 12 72 79; psycholog.pgoralska@gmail.pl; www.paulagoralska.pl

Script logo